Kennel V I G O R O S O


            Pimu SV-05

KASVATTAJA
Teija Viljanmaa. Kajaanilaissyntyinen, asuinpaikka Kontiomäellä n.20km Kajaanista pohjoiseen, Pikku-Teerelän tilalla. Olen koko lapsuuteni viettänyt koirien ja koiranpentujen kanssa - kunniani oli syntyä koiraperheeseen ja koirasukuun. Seurasin jo pienenä lapsena erityisen paljon koirien käyttäytymistä laumassa ns. luonnollisessa tilassa ilman ihmisen vaikutusta, ja tämä asia on minua myös kiinnostanut läpi elämäni.

Peruskoulun jälkeen suoritin Sotkamon Urheilulukioon, jonka jälkeen hain Ypäjän Hevosopistoon ratsastuksenohjaajaksi sekä Länsi-Lapin Ammatti-instituuttiin eläintenhoi-tajaksi. Pääsin molempiin ja valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon. Kahden vuoden opiskelujen ja näyttötut-kintojen jälkeen sain eläintenhoitajan ammattitutkinnon suuntautuen eläinhoitolan pitoon. Koulun jälkeen pääsin eläinlääkärinvastaanotolle vastaanotto- ja leikkausapulaiseksi. Kuitenkin taustalla välkkyi pitkään siintänyt ajatus varusmiespalveluksen suorittamisesta. Ja eräänä erittäin kylmänä tammikuun päivänä kävelin niistä suurista porteista sisään - ja sinne jäin... Kävin varusmiespalveluksen koiranohjaajana Kainuun Prikaatin sotakoiraosastolla. Yhdeksän kuukauden palvelus ei minulle riittänyt, joten jäin ns. jälkiaukkiin. Kotiuduin sissialiupseerikoulun käyneenä kersantin arvomerkein. Tein vajaan kymmenen vuoden pestin virkakoirien parissa, jonka jälkeen siirryin omasta halustani Sotakoiraosaston johtajan tehtävästä reserviin. Puolustusvoimilla työskentelemäni aika oli hienoa sekä opettavaista aikaa. Sain suuren tiedon sekä kokemuksen koiran todellisesta käytöstä ja siitä mitä se koiralta ja ohjaajalta vaatii. Koira-alan kokemuksien lisäksi sain valtavan määrän kouluttajan työn kokemusta sekä vastuunkantamisen ja organisoinnin opetusta. Elämässä oli kuitenkin aika uusien haasteiden. Aloitin työt Kainuun am-mattiopiston Seppälän toimipisteen kouluttajana, tehtävänäni toimia eläintenhoitajien ja -kouluttajien opetustehtävissä.

Koirat sisältyvät päivittäiseen elämääni hyvin vahvasti, mutta samalla monipuolisesti. Käyn koirieni kanssa normaalin päivittäisen lenkkeilytyksen, aktivoinnin ja kouluttamisen lisäksi näyttelyissä sekä erilaisissa käyttökokeissa. Pidän yksityiskoulutuksia kasvateilleni sekä yleisiä koulutuksia kahden paikallisen koira-alan yhdistyksen kautta. Toimin koiranäyttelyissä kehäsihteerinä ja esitän paljon vieraita erirotuisia koiria arvostelukehissä. Olen suorittanut kasvattajan perus- ja jatkokurssin, SPKL:n koiranohjaajakurssi 1 sekä koulutusohjaajakurssin ja lisäksi TOKO:n koulutusohjaajakurssin. Monipuolisella harrastuksella on aikaa vievä vaikutus, joten kalenterini normaalisti täyttyykin puoli vuotta eteenpäin tasaiseen tahtiin. Nuorena on vitsa väännettävä niin handlerin kuin koirankin.
Kuvassa FIN&EST&S&INT MVA Bravon Mimmi

Kasvatustyöni kolme kulmakiveä
 
1. Luonne
- Mielestäni tärkeintä on että ihmiset nauttivat oman koiransa läsnäolosta. Koiran tulee tuottaa jokapäiväisessä elämässään omistajalleen iloa eikä hampaiden kiristystä. Myöskin koiralla itsellään on hyvä olla kun sillä on kaikki palikat paikoillaan.
2. Terveys
- Hyvälläkään käyttökoiralla ei ole mitään virkaa, jos se ei ole terve. Mielestäni ei ole mitään järkeä jalostaa koiria, joista omistajille tulee vain murhetta ja paljon eläinlääkärikuluja, ja onko se edes eettisesti oikein?
3. Käyttöominaisuudet
- Kussakin rodussa tulee jalostaa sen rodun ominaiseen käyttötarkoitukseen sopivia koiria. Käyttöominaisuuksiin liittyy suoraan rakenne, koska käyttökoira ei voi tehdä sille kuuluvaa työtään, jos sen rakenne ei kestä sitä. Eli tavoitteeni on jalostaa rotumääritelmän mukaisia koiria, jotka eivät kuitenkaan ole rotumääritelmän liioiteltuja versioita.


Minä ja Spn Ninja

Kenelle Vigoroso-pentuja?
 
Mitään ehdotonta oikeaa koiranostajamallia en voi määritellä, koska jokainen ostaja on oma yksilöllinen persoonansa. Tottakai tärkeätä on se että ostaja on valmis panostamaan koiraan ja huolehtimaan siitä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sen lisäksi painotan seuraavia asioita pennun ostajissa.
 
Karkeakarvaisen italianajokoiran ostaja:
1. Yhteistyökyky
- rotu on pieni populaatioinen Suomessa, joten olisi ensiarvoisen tärkeää että kuulen suoraan koiran omistajalta tiedot koirasta. Koiran luonteesta, terveydestä ja ominaisuuksista.
2. Metsästyskäyttö
- koira pääsee toteuttamaan itseään siinä tehtävässä mihin se on alunperin jalostettu.
3. Viralliset tulokset
- näyttely- ja koekäynnit sekä viralliset terveystulokset kuten lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset
 
Saksanpaimenkoiran ostaja:
1. Ei ensimmäiseksi koiraksi
- kantanarttu on sen verran vaativa, että en koe sen pentujen olevan soveliaita harjoituskappaleita
2. Viralliset terveystulokset
- lonkka- ja kyynärnivelkuvaukset sekä selkäkuvaukset
3. Koulutustunnukset ja näyttelyt
- erilaiset palveluskoirien koulutustunnukset sekä
virallinen rakennearvostelu


Lv-tamma Lucky Student Frost, minä ja koirat


 

Luvdalot Graphics & Design